Drazí kolegové a kamarádi,
chceme Vám oznámit, že jsme se po dlouhé vysilující vnitroklubové diskusi rozhodli
mezinárodní sraz XXIII. NAROZEMINI 2020
z mnoha důvodů přeložit na další rok, a tento rok sraz v tomto střihu nepořádat.
Je několik hlavních důvodů, které si umíte představit, jako že nepřijede skoro nikdo ze zahraničí,
a taky se nám nechce zainvestovat nejméně 50 tis. ze svého do přípravy akce,
kterou nám den předem někdo v televizi zruší /viz. např. Colors of Ostrava/.

Takže jsme v hotelu přebukovali rezervaci z 2020 na 2021 a XXIII. Narozemini 2021 budou v Brně.

Dear colleagues and friends,
we would like to inform you that we have decided after a internal -club discussion, that
international meeting XXIII. NAROZEMINI 2020
for many reasons we are going to postpone to next year 2021, and this year the meeting in usual way will not be organized.
There are a few main reasons you can imagine, such as almost no one is going to come from abroad,
and we also do not want to invest at least our own funds to the preparation of the event,
which the day before someone cancels on TV / see what happened to festival Colors of Ostrava/.

So we re-booked the hotel from 2020 to 2021 and XXIII. Narozemini 2021 will be in Brno.